Werkgever

Werkgever

willecoaching-13

Als werkgever heeft u iedere dag te maken met een scala aan vraagstukken. En zijn uw medewerkers doorgaans het belangrijkste kapitaal van uw organisatie. De loopbaan van uw werknemers is daarom belangrijk voor zowel u als werkgever als voor de medewerker zelf. Een loopbaan ontwikkelt zich zelden in een rechte lijn. Allerlei ontwikkelingen maken het loopbaanpad soms grillig en onvoorspelbaar. Organisaties veranderen, maar ook in het persoonlijk leven en de persoonlijke ontwikkeling komt men soms voor keuzes te staan. Wille training & coaching begeleidt en ondersteunt u en uw medewerkers bij het maken van bewuste keuzes. Op professionele wijze bieden wij begeleiding op maat aan de medewerker. Daarnaast adviseren we u op het gebied van werkgeversvraagstukken. ‘Hoe om te gaan met de Wet Verbetering Poortwachter en hoe te communiceren met het UWV’ zijn voorbeelden hiervan. We informeren u graag over de mogelijkheden.

 

Wille biedt de volgende diensten aan:

 

Reintegratie Reintegratie tweede Spoor

Outplacement Assessment Mediation