Re-integratie via UWV

Re-integratie via UWV

 

willecoaching-11

Via het UWV ben ik bij jullie terecht gekomen. Ik mag een Werkfit of Naar Werk traject gaan volgen. Hoe nu verder?

Het UWV biedt trajecten aan mensen aan met een WIA, WAJONG of Ziektewet uitkering. Als u via het UWV een traject mag uitkiezen bent u bij ons aan het goede adres. Wille Coaching
is vaste partner van het UWV en verzorgt zowel Werkfit Maken als Naar Werk trajecten.

Naar Werk

Gaat u een traject Naar Werk volgen? Dan bent u waarschijnlijk met uw arbeidsdeskundige overeengekomen dat u er klaar voor bent om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Als u
langere tijd niet gewerkt heeft dan kan dit best een spannende stap zijn. Wille begeleidt u bij uw sollicitatie activiteiten, helpt u een representatief CV opstellen en ondersteunt u bij het
schrijven van sollicitatiebrieven die ‘to the point’ zijn. We zetten ons netwerk in om voor u een duurzame passende baan te vinden!

Werkfit maken

Samen met UWV heeft u besproken dat het nog te vroeg is om een betaalde baan te zoeken. Het is echter wel goed om naar de toekomst te blijven kijken en te werken aan een uiteindelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt! Wille Coaching kan u daarbij helpen. Samen met een persoonlijke coach gaat u onderzoeken wat er nodig is om uiteindelijk terug te keren naar werk. We ondersteunen en begeleiden u in dit proces. Het Werkfit maken traject bestaat uit 3 componenten. Het kan zijn dat niet alle drie de componenten op uw situatie van toepassing zijn. De contactpersoon van het UWV bespreekt met u welke onderwerpen in het traject aan bod zullen komen. De 3 componenten van een Werkfit traject:

Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
Door verschillende gebeurtenissen zoals ziekte of ontslag kan het zijn dat uw weerbaarheid op mentaal gebied een knauw heeft gekregen. Tijdens dit deel van het traject werken we aan het versterken van zelfvertrouwen en het verbeteren van het zelfbeeld. Ook aspecten als grenzen stellen, ‘nee’ durven zeggen en werken aan het vinden van de balans in het leven kunnen aan bod komen. Welke kwaliteiten en vaardigheden bezit ik? Waar ben ik goed in? En welke van deze aspecten kan ik inzetten in een eventuele nieuwe baan? We kijken naar wat u nog wel kunt! Een positieve kijk op uw mogelijkheden en talenten maakt dat je vertrouwen krijgt in de toekomst.

Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Met hernieuwd zelfvertrouwen gaat u aan de slag om te onderzoeken welke functies en branches passend zijn in uw nieuwe situatie. Wille werkt met persoonlijkheid, -en beroepstesten om uw voorkeuren te achterhalen. Het kan zijn dat u in een eerder stadium al testen heeft gedaan. We zullen dan met andere methodes en technieken het loopbaantraject aanvliegen. We kijken naar functies maar ook naar branches. En uiteraard onderzoeken we de arbeidsmarkt om te kijken of er daadwerkelijke mogelijkheden zijn in uw voorkeurssector.

Versterken werknemersvaardigheden
Wanneer u langere tijd niet gewerkt heeft, is het soms een uitdaging om weer terug te gaan naar een regulier werkritme. Het derde onderdeel van het Werkfit traject is het ‘versterken van de werknemersvaardigheden’. Het houdt in dat we samen met u op zoek gaan naar een geschikte werkervaringsplaats of stage of bijvoorbeeld juist naar geschikte scholing. Ook het aangaan van andere sociale activiteiten dan werk is een optie. Wille werkt met verschillende (non profit) organisaties en bedrijven samen. We benaderen ons netwerk om voor u een geschikte plek te bemachtigen. Het doel is om arbeidsritme op te doen, weer samen te werken met collega’s en bijvoorbeeld weer met deadlines te leren werken.

Wanneer u contact opneemt met ons nodigen wij u uit voor een orienterend gesprek om de mogelijkheden verder te bespreken.

Modulaire inkoop

Het UWV heeft ervaren dat voor sommige mensen het een te grote stap is om een Werkfit of Naar werk traject te starten. Hiervoor zijn de Modulaire re-integratiediensten ingesteld.
Wij bieden de onderstaande Modulaire re-integratietrajecten:

Participatie interventie:
We brengen samen met u uw huidige situatie in kaart en ondersteunen om de regie op het leven weer terug te krijgen. We bespreken wat u nodig heeft om uw zelfvertrouwen te vergroten, problemen waar u tegen aan loopt op te lossen en een groter netwerk op te bouwen. U gaat uw sociale vaardigheden verder ontwikkelen en uw kwaliteiten ontdekken. Wij geven u handvatten om weer meer in beweging te komen en nieuwe contacten te leggen. Zo wordt uw sociale netwerk groter.

Bevorderen maatschappelijke deelname:
Dit traject is bedoeld om uw weerbaarheid te verhogen waardoor een activiteit in groepsverband buitenshuis realiseerbaar wordt. Samen met u gaan we niet alleen aan de slag met het verhogen van uw fysieke en psychische weerbaarheid, maar ook aan het versterken van uw motivatie, uw zelfvertrouwen en uw zelfbeeld. We helpen u om grenzen te stellen. En we ondersteunen u bij de eerste stap richting bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Door middel van persoonlijke gesprekken geven wij u handvatten om weer meer in beweging te komen en nieuwe contacten te leggen. Zo komt u steeds weer een stap dichter bij de arbeidsmarkt.

Studiebegeleiding:
Als uw studievaardigheden niet meer helemaal up-to-date zijn of als privéomstandigheden het moeilijk maken om zich te concentreren op de les, dan is het een grote stap om een opleiding te gaan volgen. Dit traject zet het UWV in om voortijdige uitval tijdens uw opleiding te voorkomen. Wij ondersteunen u door te kijken hoe u leert, door meer structuur aan te brengen en u te helpen studieritme op te bouwen, waardoor u in staat bent de regie te pakken. Wij zijn op dat moment als het ware uw stok achter de deur om gedisciplineerd uw opleiding succesvol af te ronden.

 

meer informatie?